matematykaszkolna.pl
Zbiory i funkcje liczbowe Krzrantop: Dzień dobry. Chciałbym poprosić o wskazówki w zadaniu: "Uzasadnić, że podane funkcje są elementarne:
  x2  
a) f(x)=

  x3 +1 
b) f(x)=log(sinx)[arc tg(x2+1) c)f(x)=xsinx d)f(x)=52x−17 e)f(x)=arc sin (log2x) W e) np. zrobiłem tak: g(x) = 5x h(x)=2x p(x)=17 końcowo f(x)=g(h(x)−p(x)), ale nawet nie wiem czy dobrze.
23 wrz 12:20