matematykaszkolna.pl
twierdzenia bezouta qwerty: x3+x2−3x−2=0 twierdzenia bezouta rozwiąż rownanie
23 wrz 10:00
wredulus_pospolitus: patrzymy na dzielniki wyrazu wolnego: −2 więc mamy ±1 oraz ±2 W(1) = 1 + 1 − 3 − 2 = −3 odpada W(−1) = −1 + 1 + 3 − 2 = 1 odpada (od razu widzimy, że jednym z rozwiązań będzie x∊(−1;1) W(2) = 8 + 4 − 6 − 2 = 4 odpada (od razu widzimy, że jednym z rozwiązań będzie x∊(1;2) W(−2) = −8 + 4 + 6 − 2 = 0 <−−− jest ok więc W(x) jest podzielne przez (x+2) W(x) = x3 + x2 − 3x − 2 = x3 + 2x2 −x2 − 2x − x − 2 = (x+2)(x2 − x − 1) dalej już liczysz Δ
23 wrz 17:56
wakacje : można też dosyć sprawnie pogrupować (wiedząc że −2 jest miejscem zerowym tego wielomianu) x3+x2−2x−x−2=0 x(x2+x−2)−(x+2)=0 x(x+2)(x−1)−(x+2)=0 (x+2)(x2−x−1)=0
23 wrz 18:04