matematykaszkolna.pl
wielumany qwerty: Rozwiąż równianie . zastosowanie twierdzenia bezouta x4+11x3+31x2+21x=0
23 wrz 09:37
Tajwańska podróba 6-latka: wyciągnij x przed nawias, potem zauważ że naprzemienna suma współczynników wynosi 0 , więc −1 jest pierwiastkiem
23 wrz 09:46
ICSP: x(x3 + 11x2 + 31x + 21) = 0 x( x3 + x2 + 10x2 + 10x + 21x + 21) = 0 x[x2(x+1) + 10x(x+1) + 21(x+1)] = 0 x(x+1)(x2 + 10x + 21) = 0 x(x+1)(x+3)(x+7) = 0 x = 0 v x = −1 v x = −3 v x = −7 Samo twierdzenie Bezouta nie pomoże zbytnio w tym przypadku. Najlepiej będzie je połączyć z twierdzeniem o pierwiastkach wymiernych wielomianu.
23 wrz 09:48