matematykaszkolna.pl
przekształcenia funkcji Hgst: Opisz przeszktałcenia, jakie należy wykonać, aby z funkcji f(x)=x−IxI otrzymać g(x)=x−Ix+7I−5
21 wrz 15:51
wredulus_pospolitus: zauważ, że: dla x≥0 mamy f(x) = 0 dla x<0 mamy f(x) = 2x dla x ≥ −7 mamy g(x) = −12 dla x < −7 mamy g(x) = 2x − 12 czyli musimy punkt (0,0) przesunąć w (−7 , −12) więc o jaki wektor przesuwamy
21 wrz 15:55
wredulus_pospolitus: powyższe jest źle
21 wrz 15:57
Hgst: hmm, a jeśli rozpiszę sobie, że przesuwamy F(x) jako x − 7− Ix−(−7)I − 5 to nie wyjdzie mi ten wektor [−7,−12]
21 wrz 16:10
ICSP: g(x) = x − |x + 7| − 5 = x + 7 − |x + 7| − 12 = f(x+7) − 12 v = [−7 , −12]
21 wrz 16:14
Hgst: Dziękuje − już rozumiem
21 wrz 16:24