matematykaszkolna.pl
błąd przybliżenia, przybliżenie z nadmiarem adrian: Liczbę a zaokrąglono z nadmiarem liczbą 2400. Błąd przybliżenia liczby jest jest równy 45. Ile wynosi liczba a i dlaczego nie jest to 2355?
21 wrz 12:11