matematykaszkolna.pl
Geometria analityczna, ortrocentrum Werve: Witam. Potrzebuję pomocy w zadaniu, w którym mam podane dwie współrzędne punktów trójkąta i współrzędne ortrocentrum, a moim zadaniem jest obliczenie współrzędnych trzeciego punktu. Wiem, że aby to rozwiążać potrzebuje równań dwóch prostych, jednej prostopadłej do boku AB i przechodzącej przez C i drugiej prostopadłej do BC i przechodzącej przez A. Mam je, lecz nie wiem skąd one pochodzą. Proszę o pomoc
20 wrz 19:06
chichi: Wstaw proszę treść zadania
20 wrz 19:10
Werve: wzór na prostą prostopadła do boku AB i przechodzącej przez C to, gdzie y i x to wspórzędne ortrocentrum: y=−Bx−AxBy−Ay*(x−Cx)+Cy, analogicznie dla drugiej y=−Cx−BxCy−By*(x−Ax)+Ay,
20 wrz 19:10
Werve: Dwa wierzchołki trójkąta mają współrzędne: A=(45,71), B=(53,67). Oblicz współrzędne trzeciego wierzchołka wiedząc że ortrocentrum tego trójkąta ma współrzędne: H=(52,71)
20 wrz 19:12
Werve: Wracając do tych równań bardziej zastanawia mnie skąd wynika wzór na a, bo ja osobiście próbowałbym szukać czegoś z środkiem boku, ale wtedy bym pewnie pogubił się w przekształceniach
20 wrz 19:13
chichi:
 y2−y1 
a=

− wzór na współczynnik kierunkowy prostej przechodzącej przez 2 punkty
 x2−x1 
20 wrz 19:16
Werve: Tak, przez 2 punkty, ale prosta nie przechodzi przez punkt A i B tylko przez C i środek AB
20 wrz 19:30
Werve: Zrozumiałem to teraz, jest to odwrotność współczynnika a do prostej kierunkowej AB
20 wrz 19:35
Werve: Teraz wszystko rozumiem
20 wrz 19:35
chichi: Z jakiej racji środek AB? Prosta zawierająca wysokość opuszczoną z wierzchołka C jest prostopadła do AB stąd tam są te współczynniki z owych punktów o jawnych współrzędnych, ma być prostopadła więc od razu odwrócono i zrobiono liczbę przeciwną
20 wrz 19:38
Werve: Tak tak, wszystko rozumiem
20 wrz 20:03
Mila: C=(53,74) ?
20 wrz 20:34
Mila: rysunek A=(45,71), B=(53,67) H=(52,71) 1) ha⊥BC ha: y=71 2) BC: x=53 3) hc⊥AB i H∊hc hc: y=ax+b Prosta AB: y=m*x+b 71=45m+b 67=53m+b ========== 71−67=−8m⇔−8m=4
 1 
m=−

 2 
hc: y=2x+b i H∊hc 72=2*52+b⇔b=−32 y=2x−32 C: y=2*53−32=74 C=(53,74) Takie masz wyniki ?
20 wrz 20:43
chichi: @Mila druga współrzędna punktu C coś mi się nie zgadza
20 wrz 20:46
Mila: A jaką masz?
20 wrz 20:50
chichi: C=(53, 73)
20 wrz 20:53
chichi: "72=2*52+b⇔b=−32" tu masz chochlika kochana, LHS=71 i wtedy wyjdzie ok
20 wrz 20:56