matematykaszkolna.pl
rozwiązać nierówność aniołek: rozwiązać nierówność x2+2x>0 bez używania delty
20 wrz 09:03
janek191: x*( x + 2) > 0 X1 = − 2 X2 = 0 Itd.
20 wrz 09:06
janek191: rysunek x ∊(− , −2) ∪ ( 0, +)
20 wrz 09:15