matematykaszkolna.pl
logarytm ~de: 71+7|x|=5log 5 7 z jakiego wzoru skorzystano po prawej stronie ? 5 jest w podstawie ja rozpisujje prawą stronę 5 1/2log57
19 wrz 17:54
ICSP: Przy stosownych założeniach masz:
 loga b loga b 1 
logac b =

=

=

loga b
 loga ac c c 
więc w szczególności: log5 7 = log51/2 7 = 2 log5 7 = log5 49
19 wrz 18:05
~de: ok
19 wrz 18:58