matematykaszkolna.pl
pomocy pogger3: Z punktu leżącego poza okręgiem o środku S poprowadzono styczną PR, gdzie PR jest punktem styczności. Na półprostej PR poza odcinkiem PR obrano punkt M taki że KRSM= 60o. Wykaż że środek odcinka SM leży na okręgu.
19 wrz 14:29
aabb: rysunek
19 wrz 14:52