matematykaszkolna.pl
Dowód planimetria - jak? masnyser: Niech h1, h2 będą wysokościami trójkąta, a r długością promienia okręgu wpisanego.
 1 1 1 1 
Wykaż że

<

+

<

 2r h1 h2 r 
19 wrz 13:58
kerajs:
 r 
P=

(a+b+c)
 2 
 r P P P 
P=

(

+

+

)
 2 ha hb hc 
1 1 1 1 

=

+

+

r ha hb hc 
19 wrz 14:16
kerajs: Errata: druga linijka miała wyglądać tak:
 r 2P 2P 2P 
P=

(

+

+

)
 2 ha hb hc 
19 wrz 14:24
aabb:
 2P 2P 2P 
a=

b=

, c=

 h1 h2 h3 
 1 1 1 1 
2P=r(a+b+c) ⇒

=

+

+

 r h1 h2 h3 
 1 1 1 1 1 
to

+

=


<

bo h3,h2,h1<r
 h1 h2 r h3 r 
oraz z nierówności trójkąta
 1 1 1 1 1 1 
a+b>c⇒

+

>

= h1 h2 h3 r h1 h2 
 1 1 1 1 1 1 
to 2(

+

)>


+

>

 h1 h2 r h1 h2 2r 
i mamy tezę
 1 1 1 1 

<

+

<

 2r h+1 h2 r 
================
19 wrz 14:43