matematykaszkolna.pl
takie tam :) kropek: Udowodnij, że jeżeli suma wszystkich dzielników pewnej liczby naturalnej jest dwa razy większa od tej liczby, to suma odwrotności tych dzielników wynosi 2.
19 wrz 13:32
kerajs: Hint: Liczba doskonała
19 wrz 13:35
zyta: jasne tylko jak to udowodnić emotka
19 wrz 15:45
kerajs: Toż to trywialne 1. Niech dzielnikami liczby p będą: 1,a,b, , o,p. gdzie 1+a+b+...+o=p 2.
1 1 1 1 1 p o b a 1 

+

+

+...+

+

=

+

+...+

+

+

=
1 a b o p p p p p p 
 p+o+...+b+a+1 p+p 
=

=

=2
 p p 
19 wrz 16:17
ABC:
 A 
Zauważ że jeśli A − liczba , m−dzielnik tej liczby , to

też dzielnik tej liczby
 m 
pozamieniaj to w równości (z założenia) 2n=m1+m2+...+mk i podziel stronami przez n
19 wrz 16:23