matematykaszkolna.pl
ostrosłup Pirus: rysunekDany jest ostrosłup prawidłowy czworokątny ABCDE o krawędzi podstawy 30 cm oraz ∡AEB=40o. Bryła ABCDPQRS powstała przez odcięcie ostrosłupa PQRSE od ABCDE. Wiadomo ze AP =24 cm, BQ=16cm oraz CR = 20 cm. a) oblicz długość ES b) czy objętość ABCDPRQS jest mniejsza niż 0,01m3. Uzasadnij odpowiedź.
19 wrz 12:19
19 wrz 13:32
Pirus: A jak to rozwiązać?
19 wrz 14:16
Pirus: ?
19 wrz 19:50