matematykaszkolna.pl
Zadanie Hubert:
 1 
Jakie przekształcenia funkcji f(x)=

należy wykonać, aby otrzymać funkcję
 x 
g(x)=x+1x−1?
16 wrz 18:12
Mila:
 x−1+1+1 2 
g(x)=

=1+

 x−1 x−1 
1 

→T[1,1]]⇒g(x)
x 
16 wrz 18:27
wredulus_pospolitus:
 1 
@Miluś ... no nie do końca ... przesunięcie to daje nam h(x) = 1 +

emotka
 x−1 
16 wrz 18:29
chichi: Dokładnie, najpierw powinowactwo prostokątne względem osi OY
16 wrz 18:53