matematykaszkolna.pl
proszę o rozwiązanie anna: w trójkącie ABC dane są I∡ ACBI = 1350 oraz I BCI = a Wykaż że jeśli środkowa CD tego
 a 
trójkąta jest prostopadła do boku I BC I to ICDI =

 2 
15 wrz 23:05
chichi: rysunek Użyj wzorów na pole trójkąta
15 wrz 23:17
chichi: A Ty prosiłaś o rozwiązanie...
 1 2 
SADC =

*bd*sin(45o) =

bd
 2 4 
 1 2 
SABC =

*ab*sin(135o) =

ab
 2 4 
 2 2 a 
SABC = 2SADC

ab = 2*

bd ⇒ d =

 4 4 2 
15 wrz 23:24