matematykaszkolna.pl
proszę o rozwiązanie anna: boki trójkąta mają długość a b c Wysokości opuszczone na te boki równe ha hb hc
 ab 
wykaż że jeśli ha + hb = hc to c =

 a+b 
15 wrz 21:52
chichi:
 aha bhb chc 2P 2P 2P 
P=

=

=

⇒ ha=

∧ hb=

∧ hc=

 2 2 2 a b c 
Dokończ już ostatni krok
15 wrz 21:59
obserwator:
 2P 
ha=

 a 
 2P 
hb=

 b 
 2P 
hc=

 c 
ha+hb= hc
 2P 2P 2P 

+

=

/ : 2P
 a b c 
1 1 1 

+

=

a b c 
(a+b)*c=ab
 ab 
c=

 a+b 
15 wrz 22:00
anna: dziękuję
15 wrz 22:42