matematykaszkolna.pl
proszę o rozwiązanie anna: w trójkąt prostokątny o przyprostokątnych długości a i b wpisano okrąg Punkt styczności okręgu z przyprostokątną dzieli ją na odcinki x i y Wykaż że ab = 2xy
14 wrz 19:30
wredulus_pospolitus: rysunek chyba chodziło o przeciwprostokątną emotka zauważmy, że:
 ab xr yr 
PΔ =

= P4x małe Δ + □ = 2*

+ 2*

+ r2 = xr + yr + r2
 2 2 2 
ale wiemy także, że:
 ab 
ab = (x+r)*(y+r) = xy + xr + yr + r2 = (podstawiając co wyżej) = xy +

 2 
stąd:
ab 

= xy −−−> ab = 2xy
2 
c.n.w.
14 wrz 19:42
anna: dziękuję
14 wrz 20:29