matematykaszkolna.pl
kombinatoryka janusze1234: Na ile sposobów można umieścić n identycznych przedmiotów w k identycznych pojemnikach ?
13 wrz 11:52
sata: Pierwszy element możemy umieścić na n sposobów. Drugi albo w pustym pudełku, których jest n−1, albo w pudelku z pierwszym elementem na dwa sposoby czyli łącznie na n+1 sposobów Jak już umieściliśmy w pudełkach i−1 elementów, to w kolejnych pudełkach znajduje się i1, i2, ... in elementów oraz i1+ i2+ ...+ in = i−1. Element i−ty możemy włożyć do pierwszego pudełka na i1+1 sposobów, do drugiego na i2+1 sposobów, itd. Łącznie na (i1+1)+(i2+1)+ ...+(in+1) = n+i−1 sposobów Ostatecznie: n(n+1)(n +2)...(n+k–1) =.. dokończ
13 wrz 12:19
kerajs: Obawiam się, iż to rozwiązanie nie dotyczy nierozróżnialnych przedmiotów w nierozróżnialnych pojemnikach. Potwierdza to sprawdzenie dla wybranej pary n,k. Np: 2 nierozróżnialne przedmioty można wpakować w 4 nierozróżnialne pojemniki tylko na dwa sposoby: 1. W jednym pojemniku są dwa przedmioty, a pozostałe pojemniki są puste. 2. W dwóch pojemnikach jest po jednym przedmiocie, a pozostałe pojemniki są puste. Podany przez Sata wzór sugeruje trochę więcej możliwości. Moim zdaniem odpowiedzią są partycje: https://en.wikipedia.org/wiki/Partition_%28number_theory%29
13 wrz 18:24
sata: No kluczowe jest tutaj określenie czy mozemy je rozróżnić przyjąłem ze tak
14 wrz 16:06
kerajs: Sądzę, że dla n rozróżnialnych przedmiotów i k rozróżnialnych pojemników odpowiedzią byłoby kn.
14 wrz 17:30