matematykaszkolna.pl
oblicz granicę ciągu Emilia: Oblicz granicę ciągu (a2) gdy a) an= n2+n+4 d) an= n2+4n+3−n e) an=n+3n−5
9 wrz 17:39
wredulus_pospolitus: ciągu a2
9 wrz 17:47
wredulus_pospolitus: raczej an miało być emotka (a)
 n2+4n+3 + n 
(b) mnożysz przez

następnie licznik i mianownik dzielisz
 n2+4n+3 + n 
przez 'n'
 n+3 + n−5 
(c) analogicznie ... mnożysz przez

a następnie dzielisz
 n+3 + n−5 
licznik i mianownik przez n
9 wrz 17:49
Emilia: tak miało być an mój błąd czemu w a ma być ?
9 wrz 17:50
wredulus_pospolitus: bo an = n2+n+4 > n2 + 0 + 0 = n −−−> +
9 wrz 17:53