matematykaszkolna.pl
wartosc bezwzgledna shigure: Czy nierówność z wartością bezwzględną w postaci |a| > |b| można zapisać jako (a > b) v (a< −b), i jeśli tak/nie to dlaczego?
9 wrz 17:10
wredulus_pospolitus: nie |a| > |b| dla a,b > 0 mamy: a>b (ok) dla a,b < 0 mamy: −a > −b −−−> a < b dla a>0, b<0 mamy: a > −b dla a<0 ; b>0 mamy: −a > b −−−> a < −b (ok) albo jak wolisz: niech a = −1 ; b = −3 widzimy, że NIE spełniona jest nierówność |a| < |b| natomiast spełniona jest nierówność a = −1 < 3 = −b
9 wrz 17:40
wredulus_pospolitus: rysunek albo jak wolisz −> graficznie |x| > |y| a>ba < −b
9 wrz 17:47