matematykaszkolna.pl
całka - teoria Mon: Czy funkcja całkowalna i ciągła, to to samo?
9 wrz 10:13
piotr: Nie.
9 wrz 10:17
Mariusz: Funkcja ciągła jest całkowalna w sensie Riemanna ale istnieją też funkcje nieciągłe które są całkowalne Twierdzenie o całkowalności funkcji ciągłej ma postać implikacji
9 wrz 17:11
Adamm: Funkcje całkowalne w sensie Riemanna to funkcje które są "prawie" ciągłe. Tzn. funkcja jest całkowalna w sensie Riemanna wtedy i tylko wtedy, gdy jej zbiór nieciągłości jest zbiorem miary zero.
10 wrz 17:57
Mariusz: Często na wykładach to upraszczają i zakładają że funkcja jest ciągła Możliwe że to dlatego że aby wprowadzić twierdzenie o którym wspomniałeś musieliby wytłumaczyć co to jest zbiór miary zero itp
10 wrz 19:15