matematykaszkolna.pl
Zadanie z kongruencji Hugen: Udowodnić z pomocą kongruencji, że liczba 82𝑛+6 jest podzielna przez 7 dla dow. liczby naturalnej 𝑛≥1.
8 wrz 19:54
ICSP: 82n + 6 ≡ 12n + 6 ≡ 1 + 6 ≡ 0 (mod 7)
8 wrz 19:59
Hugen: Czy jest możliwość pokazania krok po korku?
9 wrz 19:26
kerajs: 82n + 6 ≡ (8+1)2n + 6 ≡(1)2n + 6 ≡ 1 + 6 ≡ 0 (mod 7) 82n + 6 ≡ (8+1)2n + (7−1) ≡(1)2n −1 ≡ 0 (mod 7)
9 wrz 20:50
kerajs: Sorki, miało być 82n + 6 ≡ (7+1)2n + 6 ≡(1)2n + 6 ≡ 1 + 6 ≡ 0 (mod 7) 82n + 6 ≡ (7+1)2n + (7−1) ≡(1)2n −1 ≡ 0 (mod 7)
9 wrz 21:12