matematykaszkolna.pl
Postać uwikłana Damian#UDM: Czy taką postać funkcji 13y+1=13x2 możemy nazwać postacią uwikłaną krzywej? Czy tyczy to się tylko funkcji dwóch zmiennych, np. y3 −2xy +x2 =3 ?
6 wrz 21:01
wredulus_pospolitus: no raczej kiepsko −−− toć to zwykła parabola y = x2 − 3 bardziej chodzi tutaj oto, że właśnie nie możesz podać jednoznacznego wzoru na y = f(x)
6 wrz 21:04
Damian#UDM: okej, rozumiem o co chodzi, dziękuję emotka
6 wrz 21:09
Szkolniak: Z tego co Mariusz mi kiedyś tłumaczył, to postacią uwikłaną nazywamy postać typu F(x,y)=C. Według tego, postawiłbym na to że równanie to jest przedstawione w postaci uwikłanej wtedy:
 1 1 

y−

x2=−1
 3 3 
6 wrz 21:17
kerajs: Funkcja uwikłana to taka, której nie można przedstawić w postaci jawnej. Sporne równanie można przedstawić w postaci jawnej y=f(x), więc nie jest to postać uwikłana.
6 wrz 21:30
jc: Nie ma znaczenia, czy można przedstawić w jawnej postaci, czy nie.
6 wrz 23:06
piotr: Funkcją uwikłaną określoną przez równanie F(x, y) = 0 nazywamy każdą funkcję y = y(x) spełniająca równość F(x, y(x)) = 0 dla wszystkich x z pewnego przedziału I. Podobnie x = x(y) będzie funkcją uwikłaną, jeśli F(x(y), y) = 0 dla wszystkich y z pewnego przedziału J.
7 wrz 08:22
kerajs: ''jc: Nie ma znaczenia, czy można przedstawić w jawnej postaci, czy nie.'' A możesz podać przykład funkcji która jest jednocześnie jawna i uwikłana?
7 wrz 19:45