matematykaszkolna.pl
Całki Wiktoria565: 1. Korzystając z twierdzenia Greena obliczyć całkę krzywoliniową ∫k (1 − 𝑥2)𝑦𝑑𝑥 + 𝑥(1 + 𝑦2)𝑑𝑦 , gdzie 𝐾: 𝑥2 + 𝑦2 = 1
  x2 1 
2. Policzyć ∬D

dxdy D − obszar ograniczony liniami x = 2 , y = x, y =

 y2 3 
3. Obliczyć za pomocą całki podwójnej objętość bryły ograniczonej powierzchniami: x2 + y2 = 2x , z = x2 + y2, z = 0
6 wrz 12:09
Maciess: Wygląda jak poprawka jakiegoś egzaminu. Z czym dokładnie masz problem?
6 wrz 12:49
ite: Maciess jaka delikatna uwaga z tym egzaminem : ))
6 wrz 12:57
Maciess: No wygląda jak oczekiwanie na gotowca. Stąd mój brak subtelności.
6 wrz 13:03
Mariusz:
 1 
W 1. wyszło mi

(5−3k)π
 4 
ale skorzystałem z parametryzacji okręgu o promieniu jednostkowym a nie z twierdzenia Greena Gdybyśmy chcieli liczyć z twierdzenia Greena to mielibyśmy do policzenia całkę podwójną (parametryzacja dała mi całkę pojedynczą ale wynik powinien być ten sam) 2. Tutaj zadanie polega na poprawnym określeniu obszaru całkowania i poprawnym zapisaniu całek iterowanych Po poprawnym zapisaniu całek iterowanych będzie już łatwo policzyć całkę Tutaj nie jestem pewien czy poprawnie zapisałem całki iterowane więc nie podam wyniku aby nie mylić
6 wrz 14:02
piotr:
 d d 
k (1 − 𝑥2)𝑦𝑑𝑥 + 𝑥(1 + 𝑦2)𝑑𝑦 = ∫∫D(

𝑥(1 + 𝑦2)−

y(1 − x2))dxdy=
 dx dy 
=2π∫01r3dr = π/2 D to wnętrze 𝐾.
6 wrz 15:08
piotr:
 x2 
1/321/3x

dy dx = 325/54
 y2 
6 wrz 15:33
piotr:−π/2π/202 cos(φ) r3 dr dφ = (3 π)/2
6 wrz 15:41
Mariusz: piotr no widzisz ja źle zinterpretowałem to k i dlatego otrzymałem taki wynik Gdyby przyjąć k=1 to otrzymalibyśmy to samo , tyle że ja liczyłem innym sposobem W drugim zadaniu też mi tak wyszło
6 wrz 16:34