matematykaszkolna.pl
okręgi styczne zewnętrznie dasasddfas: Okręgi O1 i O2 są styczne zewnętrznie w punkcie A. Prosta m jest styczna do O1 w punkcie B i do O2 w punkcie C. Ponadto IABI = 210 i IACI = 610. Oblicz długość odcinka BC
5 wrz 22:55
wredulus_pospolitus: Czy dołączony jest rysunek do zadania? Czy to jest pełna treść zadania ?
5 wrz 23:01
dasasddfas: To wszystko.
5 wrz 23:01
wredulus_pospolitus: rysunek Uwaga Rysunek nie jest w skali β = 180 − α czyli cosβ = −cosα stąd wiemy, że (tw. cosinusów): 40 = 2r2 + 2r2cosα −−> 20 = r2(1+cosα) 60 = 2R2 − 2R2cosα −−−> 30 = R2(1−cosα)
 R−r 
dodatkowo: cosα =

 R+r 
 R−r R−r 
3r2( 1+

) = 2R2( 1 −

)
 R+r R+r 
 2R 2r 
3r2

= 2R2

 R+r R+r 
 3 
3r = 2R −−−>R =

r
 2 
 2R 3r 100 
20 = r2*

= r2

−−−> r2 =

 R+r 5r/2 6 
 25 1 
|BC|2 = (r+R)2 − (R−r)2 =

r2

r2 = 6r2 = 100 −−> |BC| = 10
 4 4 
5 wrz 23:13
Eta: rysunek ΔABC prostokątny |∡BAC|=90o to BC2=(210)2+(610)2 |BC|=20 i po ptokach emotka @ wredulus (610)2 =360 ≠ 60
6 wrz 01:22