matematykaszkolna.pl
suma szeregu naprzemiennego Hikari:
 (−1)n 
Jak obliczyć sumę szeregu ∑n=1

?
 n 
5 wrz 13:37
I'm back: Zauważ ze:
 1 1 −2n + 2n−1 1 

+

=

= −

 2n−1 2n 2n(2n−1) (2n−1)2n 
Wykorzystaj to do dalszych obliczen
5 wrz 13:39
Hikari: szczerze to nie rozumiem Wystarczy dodać do tego przykładu więcej ułamków i zaczyna się wszystko walić:
 1 1 1 1 2n2−2n+1 

+


+

=

 2n−3 2n−2 2n−1 2n (2n−3)(2n−2)(2n−1)2n 
znika nam ładna jedynka na górze i wzór zaczyna się wykrzaczać
5 wrz 13:54
Sampas:
1 

=∑n=0xn dla −1≤x<1
1−x 
całkując obustronnie
 xn+1 
−ln|1−x|=∑n=0

 n+1 
podstawiając za x ,,−1'' i zmieniając indeks szeregu
 (−1)n 
−ln2=∑n=1

 n 
5 wrz 14:05
Sampas: wtrącenie
 1 
szereg ∑n=0xn=

dla |x|<1, natomiast gdy całkujemy lub obliczamy pochodne warto
 1−x 
 (−1)n+1 
sprawdzić punkty ,,1'' i ,,−1''. W tym przypadku dla x=−1 szereg ∑n=0

,
 n+1 
czyli
 (−1)n 
szereg ∑n=1

jest zbieżny warunkowo
 n 
5 wrz 14:18
Adamm: @Sampas ale nie można użyć twierdzania o zamianie sumy szeregu z całką bo −1 jest na brzegu przedziciału zbieżności. Jak uzasadnisz równość
5 wrz 14:18