matematykaszkolna.pl
równanie mat: Liczby rzeczywiste k,u,w są rozwiazaniami równania 3x3+6x2−1=0 Oblicz wartość wyrażenia
 1 1 1 

+

+

 k4 u4 w4 
4 wrz 21:09
wredulus_pospolitus:
1 1 1 u4w4 + k4w4 + k4u4 

+

+

=

= (*)
k4 u4 w4 k4u4w4 
zauważmy, że: (u2w2 + k2w2 + k2u2)2 = u4w4 + k4w4 + k4u4 + 2k2u2w2(u2+k2+w2) (uw + kw + ku)2 = u2w2 + k2w2 + k2u2 + 2kuw(u+k+w) (u+k+w)2 = u2+k2+w2 + 2(uk + uw + kw) w takim razie: u4w4 + k4w4 + k4u4 = (u2w2 + k2w2 + k2u2)2 − 2k2u2w2(u2+k2+w2) = = (uw + kw + ku)2 − 2kuw(u+k+w) − 2(kuw)2*((u+k+w)2 − 2(uk + uw + kw)) stosujesz wzory VIETE'A (*) = ....
4 wrz 21:47
Eta: 3x3+6x2−1=0 ze wzorów Viete'a k+u+w=−2 i ku+kw+uw=0 to k2+u2+w2= 4
 1 
równanie: 3x2(x+2)=1 ⇒

=3(x+2)
 x2 
 1 1 1 
W=

+

+

= 9(k+2)2+9(u+2)2+9(w+2)2=9[ k2+u2+w2+4(k+u+w)+12] =
 k4 u4 w4 
= 9(4−8+12) W=72 ======
4 wrz 22:08