matematykaszkolna.pl
Wykaż podobieństwo trójkątów Maciej: rysunekWiedząc, że AK i BL − wysokości trójkąta ABC, wykaż, że trójkąt CKL jest podobny do trójkąta ABC.
3 wrz 20:09
wredulus_pospolitus: rysunek zauważmy, że Δ ACE ~ Δ BCD
 |CD| |CE| 
związku z tym

=

 |BC| |AC| 
innymi słowy: |CD| = k*|BC| ∧ |CE| = k*|AC| dla takiego samego k∊R+ mamy więc w ΔCDE oraz ΔCBA po dwie krawędzie które są proporcjonalne do siebie + taki sam kąt pomiędzy nimi −−−> są to trójkąty podobne
3 wrz 20:48
chichi: Prościej: (1) Poprowadzić wysokość z wierzchołka C (2) Niech O będzie punktem przecięcia AE i BD (3) Opisać okrąg na CDOE i uzupełnić kąty Po zadaniu
3 wrz 20:57