matematykaszkolna.pl
dowod beduin: Zadanie 8. (0−3) PAZDRO − matura rozszerzona Dany jest trójkąt prostokątny, którego jeden z kątów ostrych ma miarę 75°, a przeciwprostokątna
 1 
ma długość c. Wykaż, że pole tego trójkąta jest równe S=

c2.
 8 
mam taki pomysł aby zrobić, żę
 2 3 2 1 
sin75°=sin(45°+30°)=sin45°cos30°+cos45°sin30°=

*

+

*

=
 2 2 2 2 
 6+2 
=

i teraz tak samo dla cosinusa i uzależnić od boków sinusa i cosinusa?
 4 
3 wrz 19:08
chichi: rysunek
 1 1 1 
S =

[

*c2*sin(30o)] =

c2
 2 2 8 
P.S. Niech się Pazdro nie ośmiesza takimi dowodami, jaki to jest arkusz?
3 wrz 19:13
chichi: Twoim sposobem też wyjdzie, ale po co sobie życie utrudniać?
3 wrz 19:16
beduin: Nie wpadłem na to. Spróbuję dokończyć tym moim. Dzięki Matura próbna rozszerzona Pazdro marzec 2021r.
3 wrz 19:35
Mila: rysunek1) ΔA'CB symetryczny do ACB względem prostej BC 2)
 1 
2S=

c2*sin(150o)
 2 
 1 
2S=

c2*sin(30o)
 2 
 1 
2S=

c2
 4 
 1 
S=

c2
 8 
========
3 wrz 20:19