matematykaszkolna.pl
Równanie parametryczne sfery S^3 Sfera : Czy sferę S3 w R3 opisuje równanie parametryczne trzech funkcji, przy czym każda zależna jest od 3 zmiennych?
3 wrz 14:20
Sfera : W R4 oczywiście.
3 wrz 14:21
Maciess: To że będą 3 parametry to tak, ale czy każda współrzędna musi być zależna od wszystkich parametrów to już niekoniecznie. Przynajmniej tak podpowiada mi intuicja (patrz równanie w R3)
5 wrz 20:14