matematykaszkolna.pl
zadanie student: Wyznacz okres funkcji f(x)= sin3x * tg(2x)
1 wrz 09:12
Maciess: Podstawowy? Bo jak nie to np. 2π będzie poprawną odpowiedzią.
1 wrz 11:23
kerajs: Dlaczego zakładasz że 2π nie jest okresem podstawowym?
1 wrz 14:02
Maciess: Nie zakładam tego. Chodziło mi o to, że nie było sprecyzowane czy szukamy okresu podstawowego. 2π to pierwsza nasuwająca się odpowiedź i skoro nie mamy doprecyzowane to można ją uznać za poprawną.
1 wrz 23:56