matematykaszkolna.pl
Oblicz pole powierzchni Damian#UDM: Oblicz pole tej części powierzchni z=2y2−2x2+3xy , która spełnia nierówności: x2+y2≤1 , y≥x i y≥−x. Czy w tym zadaniu chodzi o: 1. Narysowanie obszaru, 2. Wyznaczenie obszaru całkowania, 3. Wyznaczenie granic całkowania, 4. Współrzędne biegunowe + Jakobian, 5. Obliczenie całki podwójnej?
31 sie 10:15
mat: no to wiesz wszstko! emotka Jak wyuglada obszar
31 sie 12:51
Damian#UDM: rysunek1. Obszar A: y≥−x B: y≥x C: x2+y2≤9 S=(0,0), r=3 2. Parametryzacja 0≤r≤3 π4≤α≤4 3. Współrzędne biegunowe
x=r*cos(α)  
y=r*sin(α)
J|r,α|=r 
D∫zdxdy=∫π4403[2r2sin2(α)−2r2cos2(α)+3r2sin(α)cos(α)]drdα No i dalej już wystarczy policzyć emotka
31 sie 14:26
jc: W poleceniu jest mowa o polu. Liczysz więc całkę ∫∫ [1 +(dz/dx)2 + (dz/dy)2)1/2 dx dy =∫ ∫ (1+ 25(x2+y2) )1/2 dx dy
 π 
=

01 (1+ 25r2)1/2 r dr
 2 
 π 1 
=


[(1+25r2)3/2]01
 2 75 
31 sie 14:41
Damian#UDM: Ok, czyli jest na to wzór. Dziękuję za uwagę emotka
31 sie 16:25