matematykaszkolna.pl
granica kejto: Jak obliczyć taką granicę? lim x−>−1 (2+x)(tg(pix/2))
28 sie 18:07
kerajs: Użyj: ab=eb ln a Czy tam nie powinna być podana jeszcze strona tej minus jedynki?
28 sie 19:33