matematykaszkolna.pl
granica mardel: Jak to policzyć?
 1 
limx → 0 x(2 arctg( 2 tg(

)+1))
 2x 
26 sie 07:34
mat: Do czego dąży funkcja arctg jak jej argument dąży do /− ?
26 sie 17:18
mat: chociaż nie, tam w środku nie będzie granicy .. ale to nie przeszkadza
 π 
|arctgy | ≤

 2 
x→0 zatem...
26 sie 17:20