matematykaszkolna.pl
nierówność Rita: Dany jest trójkąt w którym kąty BAC=α i ABC=β ( 0<α<β<π) oraz BC=a i CA=b. Wykaż że b2(1−cosα) < a2(1−cosβ).
24 sie 22:07
ite: rysunek
 a b 
z tw. sinusów:

=

 sin α sin β 
a2 b2 

=

podnosimy stronami do kwadratu
sin2α sin2β 
a2 b2 

=

korzystam z jedynki trygonometrycznej
1−cos2α 1−cos2β 
a2(1−cos2β)=b2(1−cos2α) a2(1−cos β)(1+cos β)=b2(1−cos α)(1+cos α) teraz skorzystaj z własności funkcji cosinus: w podanym przedziale (0<α<β<π) jest malejąca i spróbuj dokończyć
25 sie 11:16
Rita: No próbuję, czyli to mam pokazać (1−cos β)(1+cos β)> (1−cos α)(1+cos α)
25 sie 11:52
ite: trzeba tylko pokazać, że (1+cos β)<(1+cos α)
25 sie 12:19
wredulus_pospolitus: zauważ, że 0< α < β < π ... tak więc cosα > cosβ (bo w badanym przedziale funkcja f(x) = cosx jest funkcją MALEJĄCĄ )
25 sie 12:39
Rita: ok (1+cos β)<(1+cos α), a co w takim razie z tym (1−cos β)(1+cos β) ? (1−cos α)(1+cos α) ?
25 sie 12:54
ite: wiemy, że (1+cos β)<(1+cos α) oraz 0<α<β<π ⇒ (1+cos β)>0 więc b2(1−cos α)(1+cos β)<b2(1−cos α)(1+cos α) skoro a2(1−cos β)(1+cos β)=b2(1−cos α)(1+cos α) to wstawiam b2(1−cos α)(1+cos β)<b2(1−cos α)(1+cos α)=a2(1−cos β)(1+cos β) upraszczając b2(1−cos α)(1+cos β)<a2(1−cos β)(1+cos β) i b2(1−cos α)<a2(1−cos β)
25 sie 13:23
Rita: Dzięki a ta z kątami taka nierówność β2(1−cosα) > α2(1−cosβ)?
25 sie 13:54
ite: 13:54 to ma być zależność pomiędzy kątami tego samego trójkąta co wcześniej?
25 sie 14:19
Rita: tak zgadza się to jest drugi punkt tego zadania
25 sie 14:28
ite: 0<α<β<π ⇒ wyrażenie 1−cos β przyjmuje jedynie wartości dodatnie Nie przychodzi mi do głowy nic innego niż przekształcenie: β2(1−cos α) > α2(1−cos β)
 β2 α2 
do postaci

>

 1−cos β 1−cos α 
 α2 
i pokazanie, że f(α)=

jest funkcją rosnącą w podanym przedziale.
 1−cos α 
Może ktoś wyczaruje szybsze rozwiązanie.
25 sie 15:25
Rita: Jak wykazać że ta funkcja jest rosnąca w podanym przedziale?
30 sie 18:37
Szkolniak: U mnie: α=x oraz β=y b2(1−cos(x))<a2(1−cos(y))
 a 
1−cos(x)<(

)2(1−cos(y))
 b 
1−cos(x) a 

<(

)2, bo ⋀(1−cos(y)>0)
1−cos(y) b 
y∊(0;π) Z twierdzenia sinusów:
 a b a sin(x) 

=


=

 sin(x) sin(y) b sin(y) 
1−cos(x) a 

<(

)2
1−cos(y) b 
1−cos(x) sin(x) 

<(

)2
1−cos(y) sin(y) 
1−cos(x) sin2(x) 

<

1−cos(y) sin2(y) 
(1−cos(x))sin2(y)<(1−cos(y))sin2(x) (1−cos(x))(1−cos2(y))<(1−cos(y))(1−cos2(x)) 1−cos2(y)−cos(x)+cos(x)cos2(y)<1−cos2(x)−cos(y)+cos(y)cos2(x) cos2(x)−cos2(y)+cos(y)−cos(y)cos2(x)−cos(x)+cos(x)cos2(y)<0 (cos(x)−cos(y))(cos(x)+cos(y))+(cos(y)−cos(x))+cos(x)cos(y)(cos(y)−cos(x))<0 (cos(y)−cos(x)(cos(x)+cos(y))−(cos(y)−cos(x))−cos(x)cos(y)(cos(y)−cos(x))>0 (cos(y)−cos(x))((cos(x)+cos(y)−1−cos(x)cos(y))>0 Z tego co wredulus napisał, mamy że cos(y)−cos(x)<0, zatem pozostaje nam do udowodnienia taka nierówność: cos(x)+cos(y)−1−cos(x)cos(y)<0 cos(x)−1+cos(y)−cos(x)cos(y)<0 (cos(x)−1)+cos(y)(1−cos(x))<0 (1−cos(x))−cos(y)(1−cos(x))>0 (1−cos(x)(1−cos(y))>0 Zbiór wartości funkcji f w przedziale (0;π): 1) f(x)=cos(x) −> (−1;1) 2) f(x)=−cos(x) −> (−1;1) 3) f(x)=−cos(x)+1 −> (0;2) + odpowiedni teraz wniosek, może ktoś oceni czy taki dowód byłby ok?
30 sie 21:29
ite: Rita żeby wykazać, że badana funkcja jest rosnąca w podanym przedziale można zbadać znak f.pochodnej. To jest w materiale szkoły średniej.
31 sie 10:25
ite: Szkolniak nie sprawdzałam tych przekształceń (czy próbujesz pobić rekord należący do Mariusza?: ), ale zaczynasz je od tezy.
31 sie 10:34
Szkolniak: @ite Ja sprawdziłem kilka razy i błędu nie widzę, ale może komuś będzie się chciało. Do poziomu Mariusza jeszcze mi daleko także nie ma co porównywać emotka Chociaż zdaje sobie sprawę że dosyć ciężko by się to sprawdzało bo ogrom tam nawiasów, cosinusów i sinusow
31 sie 18:24