matematykaszkolna.pl
całka Luiza:
 arctg(x2+6) 
Uzasadnij że ∫03

dx > 4/π
 x2+6 
24 sie 18:08