matematykaszkolna.pl
trójkaty Miro: Długości boków trójkąta są wielokrotnościami 7, mniejszymi niż 40. Ile trójkątów spełnia te warunki?
23 sie 23:35
a7: 7 7 7 14 14 14 21 21 21 28 28 28 35 35 35 7 14 14 7 21 21 7 28 28 7 35 35 14 21 21 14 28 28 14 35 35 21 28 28 21 35 35 28 35 35
23 sie 23:44
a7: co najmniej 15
23 sie 23:44
wredulus_pospolitus: więc mamy do wyboru długości: 7, 14, 21, 28, 35 Pamiętajmy o nierówności trójkąta, więc mamy do wyboru: wszystkie boki są różne: 35,28,21 35,28,14 28,21,14 trójkąty równoramienne bądź równoboczne 35,35,35 35,35,28 35,35,21 35,35,14 35,35,7 28,28,35 28,28,28 28,28,21 28,28,14 28,28,7 21,21,35 21,21,28 21,21,21 21,21,14 21,21,7 14,14,21 14,14,14 14,14,7 7,7,7 Sumujesz i masz odpowiedź
23 sie 23:45
Miro: Czyli 22
23 sie 23:58
a7: no tak
24 sie 00:13
Mila: Ułatwiamy zliczanie trójkątów. 7,14,21,28,35 /:7 1,2,3,4,5 zbudujemy trójkąty podobne. Ze zbioru odcinków o długościach: { 1,2,3,4,5 } można zbudować: n− nieparzyste 1) 5 trójkątów równobocznych
 1 
2)

(n−1)*(n−3)(2n−1) trójkątów różnobocznych:
 24 
1 

*4*2*9=3
24 
 3 1 
3)

n2−n+

trójkątów równoramiennych
 4 4 
3 1 

*25−5+

=14
4 4 
========== 14+3+5=22 Dla zbioru odcinków {1,2,3,4,5,6} 1) 6 równobocznych
 1 
2)

*n*(n−2)*(2n−5) trójkątów różnobocznych
 24 
1 

*6*4*7=7
24 
 3 
3)

n2−n − trójkątów równoramiennych
 4 
3 

*36*−6=27−6=21
4 
========== 21+7+6=34
24 sie 18:32