matematykaszkolna.pl
proszę o rozwiązanie anna: Dla jakich wartości parametru k równanie x2 − (k+1)x +1,2k = 0 ma dwa rozwiązania z których jedno jest równe sinusowi a drugie cosinusowi tego samego kąta ostrego
23 sie 20:27
23 sie 20:29
mat: czyli innymi słowy x12+x22 = 1 A to już ze wzorów Viete'a
23 sie 20:30
wredulus_pospolitus: taka sugestia do rozwiązania zaprezentowanego przez @www. 1) Jest błąd −−−> k = 0 należy do dziedziny wyznaczonej wcześniej w punkcie (2) czyli dla Δ>0 2) Zamiast sprawdzać kiedy Δ > 0, można było na końcu podstawić wyznaczone parametry 'k' i zobaczyć czy (i kiedy) Δ > 0
23 sie 20:51
anna: w odpowiedzi na punkt 2 dla k =0 Δ =1
 2 
dla k =

Δ = 0
 5 
i dalej nie wiem
23 sie 22:30
Qulka: no i masz k będące rozwiązaniem
23 sie 22:34
wredulus_pospolitus: @anna dla k = 2/5 masz Δ = 0.04 a nie Δ = 0 jest to ZASADNICZA różnica
23 sie 22:56
anna: słusznie dziękuję
23 sie 23:10
PW: Przypuśćmy, że istnieją dwa rozwiązania, o których jest mowa w treści zadania. Wówczas zgodnie z wzorami Viete'a
 sinα + cosα = k + 1 
sinα.cosα = 1,2 k,
skąd wynika, że
 sin2α + cos2α + 2sinα.cosα = k2 + 2k +1 
2sinα.cosα = 2,4 k
i po zastosowaniu jedynki trygonometrycznej w pierwszym równaniu i odjęciu stronami 0 = k2 − 0,4 k, co oznacza że k = 0 lub k = 0,4. Sprawdzenie (konieczne z uwagi na założenie, że rozwiązania istnieją). Dla k = 0 badane równanie ma postać x2 − x = 0, rozwiązaniami są 0 = sin0 i 1 = cos0, zgodnie z warunkami zadania. Dla k = 0,4 równanie ma postać x2 − 1,4 x + 0,48 = 0, Δ = 1,96 − 1,92 = 0,04, Δ = 0,2, a więc rozwiązaniami są
 1,4 − 0,2 1,4 + 0,2 
x1 =

= 0,6 i x2 =

= 0,8
 2 2 
sinα = 0,6 i cosα = 0,8 są sinusem i cosinusem tego samego kąta (wystarczy wziąć trójkąt prostokątny o przyprostokątnych 6 i 8 oraz przeciwprostokątnej 10), a więc również spełniają warunki zadania. Odpowiedź: Rozwiązania opisane w treści zadania istnieją dla k = 0 oraz dla k = 0,4.
23 sie 23:27
Mila: Pozdrowienia PW emotka
23 sie 23:34
PW: Nawzajem.emotka Ja emotka już nie udzielem się, ale tym razem nie wytrzymałem patrząc jak www "zadeltował się na śmierć".
23 sie 23:45