matematykaszkolna.pl
dowolny trójkąt Dexter: Dany jest trójkąt ABC oraz jego obwód s, R−okrąg opisany i r −wpisany. a) s>R+r b) s≤R+r c) s/6 <R+r< 6s d) żadna z pożywczych
23 sie 14:39
a7: na pewno nie b)
23 sie 15:02
Dexter: Ok, raczej chciałbym wiedzieć która i też dlaczego?
23 sie 15:23
wredulus_pospolitus: rysunek rozpatrujemy trójkąt równoboczny.
 2 
R =

h
 3 
 1 
r =

h
 3 
 a3 3 3 
R+r = h =

−−−> R+r = 3a*

= s*

< s (więc b odpada)
 2 6 6 
rozpatrzmy sytuację z rysunku (trójkąt rozwartokątny, najdłuższy bok ma długość c)
c 

2 
 

≈ 0,0175 −−> R ≈ 28.57c
R 
s < 3c −−−> R >9s −−−> R+r > 9s (odpada (a) i odpada (c) ) pozostaje więc jedynie (d)
23 sie 15:24
Dexter: Dzieki
23 sie 15:27
wredulus_pospolitus: oczywiście na rysunku '2' oznacza 2o emotka żeby nie było emotka
23 sie 15:28
a7: b) nie, gdyż wzięłam za przykład trójkąt prostokątny 3,4,5
23 sie 15:46