matematykaszkolna.pl
równanie M12: Rozwiąż równanie 2|tg(π x)| − cos(2 π x) = −1
23 sie 10:45
kerajs: Kiedy tangens jest zerem, a kosinus jedynką?
23 sie 10:47
RysiO: 2|tg(πx)|−cos(2πx)=−1 cos(2πx)−2|tg(πx)|=1 Niech u = πx, wtedy: cos(2u)−2|tg(u)|=1
 π 
Dla u ∊ <kπ,

+kπ> :
 2 
cos(2u)−2tg(u)=1 cos2(u)−sin2(u)−2tg(u)=sin2(u)+cos2(u) 2sin2(u)+2tg(u)=0 sin2(u)+tg(u)=0
 sin(u) 
sin2(u)+

=0
 cos(u) 
sin2(u)cos(u)+sin(u) 

=0 ⇔ sin2(u)cos(u)+sin(u)=0 ⇔ sin(u)(sin(u)cos(u)+1)=0
cos(u) 
sin(u)=0 ∨ sin(2u)=−2 u=kπ ⇔ πx=kπ ⇔ x=k ∊ D
 π 
Dla u ∊ <

+kπ, π+kπ> :
 2 
cos(2u)+2tg(u)=1 cos2(u)−sin2(u)+2tg(u)=sin2(u)+cos2(u) 2sin2(u)−2tg(u)=0 sin2(u)−tg(u)=0
 sin(u) 
sin2(u)−

=0
 cos(u) 
sin2(u)cos(u)−sin(u) 

=0 ⇔ sin2(u)cos(u)−sin(u)=0 ⇔ sin(u)(sin(u)cos(u)−1)=0
cos(u) 
sin(u)=0 ∨ sin(2u)=2 u=kπ ⇔ πx=kπ ⇔ x=k ∉ D Rozwiązanie: x=k, k ∊ Z
23 sie 18:27
kerajs: 2|tg(π x)| +1= cos(2 π x) Zbiór wartości lewej strony to <1;> , a prawej <−1, 1>. Rozwiązaniem, o ile takie istnieje, są rozwiązania układu: 2|tg(π x)| +1=1 ⋀ cos(2 π x) = 1
23 sie 19:01