matematykaszkolna.pl
funkcja Punio: Funkcja f(x) jest funkcją malejącą zdefiniowaną na (0,+). Wyznacz wszystkie a takie że f(2a2+a+1)<f(3a2−4a+1).
23 sie 10:26
I'm back: Innymi słowy − wyznacz wszystkie takie 'a', że zachodzi: 0 < 3a2−4a+1 <2a2+a+1 Do dzieła
23 sie 12:47