matematykaszkolna.pl
zbiory truco: Niech A={x: 5x−a≤0} oraz B={x: 6x−b>0} ,a,b∊N. Oblicz ile jest takich par (a,b), które spełniają warunek A∩B∩N={2,3,4}.
23 sie 09:04
wredulus_pospolitus: innymi słowy szukamy takich a,b aby: co najwyżej, B = (1 , +) ale nie mniejszy niż B = [2, + ) (czyli 12 > b ≥ 6) co najwyżej, A = (− ; 5), ale nie mniejszy niż A = (− ; 4] (czyli 20 ≤ a < 25) sprawdzenie przykładowej pary: niech b = 10 ; a = 22 5x ≤ a −−−> 5x ≤ 22 −−−> x ≤ 4.4 −−> x∊(− ; 4.4]
 2 2 
6x > b −−−> 6x > 10 −−−> x > 1

−−> x∊( 1

; +)
 3 3 
23 sie 09:45