matematykaszkolna.pl
losowanie 123: Ola losuje trzy różne cyfry ze zbioru {1,2,3,4,5,6,7,8,9} i ustawia je malejąco tworząc liczbę trzycyfrową. Ala losuje trzy różne cyfry ze zbioru {1,2,3,4,5,6,7,8} i także ustawia je malejąco tworząc liczbę trzycyfrową. Oblicz prawdopodobieństwo że Oli liczba jest większa niż Ali.
22 sie 08:10
kerajs: Postawię na:
 
nawias
8
nawias
nawias
2
nawias
nawias
7
nawias
nawias
2
nawias
 
nawias
7
nawias
nawias
1
nawias
nawias
6
nawias
nawias
1
nawias
 
36
+8(28
+7*21)
   
 

nawias
9
nawias
nawias
3
nawias
nawias
8
nawias
nawias
3
nawias
 
 
 
22 sie 09:32
wredulus_pospolitus: @kerajs − skąd to?
 9 
nawias
8
nawias
nawias
3
nawias
 9*8*7 * 8*7*6 
Mianownik =

*
=

= 3*4*7 * 8*7 = 4704
 3  6*6 
A już część w liczniku to:
 
nawias
7
nawias
nawias
1
nawias
 
nawias
6
nawias
nawias
1
nawias
 
8*28*
*
= 8*4*7*7*6 = 2*3*4*7*8*7 = 2*Mianownik
   
Moja propozycja: a) Ola losuje '9' (czyli automatycznie ma większą liczbę)
 
nawias
8
nawias
nawias
2
nawias
 
 
 3 1 
P(A) =

=

=

albo jak wolisz z przeciwnego:
 
nawias
9
nawias
nawias
3
nawias
 
 
 9 3 
 
nawias
8
nawias
nawias
3
nawias
 
 
 6 1 
P(A) = 1 −

= 1 −

=

 
nawias
9
nawias
nawias
3
nawias
 
 
 9 3 
b) Ola nie wylosowała '9':
 2 
P(B) =

 3 
c) Ola i Ala wylosowały ten sam zestaw liczb:
 
nawias
8
nawias
nawias
3
nawias
 
*1
 
 1 3!*6! 3*2*1 
P(C) =

=

=

=

=
 
nawias
9
nawias
nawias
3
nawias
 
nawias
8
nawias
nawias
3
nawias
 
*
  
 
nawias
9
nawias
nawias
3
nawias
 
 
 9! 9*8*7 
 1 

 84 
d) Ola ma większą liczbę (bez '9') niż Ala:
 1 1 56 1 55 
P(D) =

*(P(B) − P(C)) =

*(


) =

 2 2 84 84 168 
 111 37 
P = P(A) + P(D) =

=

 168 56 
22 sie 11:30
wredulus_pospolitus: Jest jeszcze inna możliwość która jest BARDZIEJ podchwytliwa: a) Ola losuje '9'
 1 
P(A) =

 3 
b) Ola nie losuje '9' i Ala ma inny zestaw (albo wszystkie 3 różne, albo dokładnie 2 różne, albo dokładnie 1 różna)
 
nawias
8
nawias
nawias
3
nawias
 
nawias
5
nawias
nawias
3
nawias
 
nawias
3
nawias
nawias
1
nawias
 
nawias
5
nawias
nawias
2
nawias
 
nawias
3
nawias
nawias
2
nawias
 
nawias
5
nawias
nawias
1
nawias
 
*[
+
*
+
*
)
      
 55 
P(B) =

=

 
nawias
9
nawias
nawias
3
nawias
 
nawias
8
nawias
nawias
3
nawias
 
*
  
 84 
c) Ola ma większą liczbę (bez '9') niż Ala:
 1 55 
P(C) =

P(B) =

 2 168 
 37 
P = P(A) + P(C) =

 56 
Dlaczego uważam, że to jest bardziej podchwytliwe? Ze względu na P(B) −−− łatwo tutaj o błąd i wzięcie tylko zestawu: Ola bez '9', Ala zestaw trzech innych liczb. To oczywiście doprowadzi do błędnego wyniku, ale jeżeli by się go do końca policzyło, to by wyszło, że prawdopodobieństwo, że Ola ma większą liczbę jest < 0.4 co powinno 'zapalić nam żarówkę' że jest coś nie tak (ale ilu uczniów sprawdzi wynik?)
22 sie 11:40
kerajs: ''@kerajs − skąd to?'' Faktycznie, żle napisałem. W zamiarze, w liczniku miała być suma trzech rodzajów zdarzeń: a) cyfra setek w liczbie Oli jest większa od cyfry setek liczby Ali b) cyfry setek w obu liczbach są równe, lecz cyfra dziesiątek w liczbie Oli jest większa od cyfry dziesiątek liczby Ali c) cyfry setek i dziesiątek w obu liczbach są równe, lecz cyfra jedności w liczbie Oli jest większa od cyfry jedności liczby Ali Wyniki:
 
nawias
n−1
nawias
nawias
2
nawias
nawias
n−1
nawias
nawias
3
nawias
 
a) ∑i=49
  
 
nawias
j−1
nawias
nawias
2
nawias
 
b) ∑i=48j=3i−1(j−1)
  
 
nawias
i−2
nawias
nawias
2
nawias
 
c) ∑i=48
  
Pozostaje sumę powyższych wstawić do licznika ułamka z mojego poprzedniego postu.
22 sie 20:09