matematykaszkolna.pl
zbiory lovik: Niech A={x∊R: 1<x<3} oraz B={x∊R: 21−x+a≤0, x2−2(a+7)x+5≤0}. Wyznacz wartość parametru a tak aby A⊆B.
20 sie 19:50
kerajs: Postawię na a∊<−4;−1>
21 sie 12:04