matematykaszkolna.pl
zadanie uno:
 3 
Wykaż że 21+x+2x−3+15−3x<219, gdzie

≤x≤5.
 2 
20 sie 18:12
ICSP:
 1 + x + 1 + x + 2x − 3 + 15 − 3x 
L = 21 + x + 2x − 3 + 15 − 3x = 4*

<
 4 
 1 + x + 1 + x + 2x − 3 + 15 − 3x 
< 4 * (

)1/2 = 2 x + 14 ≤ 25 + 14 = 219 = P
 4 
21 sie 16:13