matematykaszkolna.pl
zbiór albański: Wyznacz zbiór wartości funkcji f(x)=sin4x−sin(x)cos(x)+cos4x
20 sie 17:07
chichi:
 1 
f(x) = sin4(x)+cos4(x)−sin(x)cos(x) = [sin2(x)+cos2(x)]2−2sin2(x)cos2(x)−

sin(2x)
 2 
 1 1 
f(x) = 1 −

sin2(2x)−

sin(2x)
 2 2 
sin(2x) = t, t∊[−1, 1]
 1 1 
f(t) = −

t2

t+1
 2 2 
Dalej już chyba łatwo
20 sie 17:17