matematykaszkolna.pl
pole lisa: Oblicz pole jedynej z mniejszych pętli krzywej: (y2−x2)(2x2−5x+3) =4(x2−2x+y2)2
20 sie 15:04