matematykaszkolna.pl
losowanie zara: N nierozróżnialnych kul umieszczamy losowo w n rozróżnialnych pudełkach. Wybrano losowo jedno pudełko i okazało się że zawiera b kul. Niech En oznacza wartość oczekiwaną b4. Oblicz limn→ En.
20 sie 13:05
Adamm: oczywiście, zero
20 sie 15:29
Adamm: Niech Pn(i) to prawdopodobieństwo że i kul wpadło do wybranego pudełka. Ponieważ En ≤ (14+24+...+N4)*max{Pn(1), ..., Pn(N)}, wystarczy pokazać że Pn(i) → 0.
20 sie 15:36
Adamm: max{Pn(0), ..., Pn(N)}
20 sie 15:37
Adamm: Dobrze było 15:36.
 ilość rozwiązań x1+...+xn−1+i = N 
Pn(i) =

 ilość rozwiązań x1+...+xn = N 
 
nawias
n−1+N−i
nawias
nawias
N−i
nawias
 
 
 (N−i)! (n−1+N−i)*...*(n−1) 
=

=

*

 
nawias
n+N−1
nawias
nawias
N
nawias
 
 
 N! (n+N−1)*...*(n−1) 
 1 

→ 0
 n+N−1 
20 sie 15:47