matematykaszkolna.pl
objętość monika: Oblicz objętość bryły ograniczonej przez płaszczyznę xy, walec x2+y2=2x i stożek z=x2+y2.
19 sie 18:36
kerajs: V=∫02(∫2x−x22x−x2x2+y2dy)dx PS Przejście na wsp. biegunowe chyba skróci obliczenia.
19 sie 18:41
monika: dzieki
19 sie 18:43