matematykaszkolna.pl
pola jozin: ABCD jest równoległobokiem, wewnątrz podano wartości pól poszczególnych figur . Oblicz pole trójka z x−em. .https://i.imgur.com/CPF4iEw.png
19 sie 16:18
kerajs: Pole pod x oznaczę jako y, a pod 72 jako z
1 

P=(x+y)+(72+z+8)=(y+79+z+10)
2 
x=9
19 sie 18:01
Mila: rysunek x+a+72+d+8=a+79+d+10 x+72+8=79+10 x=9
19 sie 18:23