matematykaszkolna.pl
wyróżniki Darko: Wyróżniki trójmianów kwadratowych f(x),g(x),h(x),f(x)+g(x),g(x)+h(x),h(x)+f(x) są równe 1. Wykaż że f(x)+g(x)+h(x)=0.
19 sie 11:35
Kacper: emotka
19 sie 16:01